Edge 2, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2023
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205567894

Edge 2, Fagrom, Skolestudio

Engelsk SF

Edge 2 Fagrom, for programfaget Engelsk 2 er under arbeid. Innhold publiseres fortløpende og vil være komplett til skolestart 2024. Fram til da er fagrommet åpent og gratis slik at du kan prøve. Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.
Pris 0,01*
Gå til
*Prisene er eksklusiv mva.

Edge 2 Fagrom i Skolestudio er et nytt heldigitalt læremiddel for programfaget Engelsk 2

Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til bøkene.
Alle Fagrom i Skolestudio har lydstøtte.

Læremiddelet tilrettelegger for dybdelæring og utforskende undervisning. I tillegg gir den digitale plattformen lærer mulighet til å følge elevene tett både for å veilede og vurdere.  
I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.