Automatiseringssystemer med oppgåver Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2009
192 sider
2. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205391970

Automatiseringssystemer med oppgåver

Vg1 elektrofag

Nynorsk. Ny utgave 2009
Pris 515,00

I den reviderte utgaven av dette læremidlet er symbolbruken på alle skjemaene oppdatert i henhold til euronorm EN 60617.

Defleste kapitlene er utvidet med flere oppgaver som kombinerer teori ogpraksis, og oppgavene innenfor hvert kapittel har fått en jevnereprogresjon. Det er flettet inn litt om aktuelt regelverk innenfor hvertkapittel. Bak i boka er det lagt inn en symboloversikt.