Automatiseringssystem Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2013
200 sider
3. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205447837

Automatiseringssystem

I den reviderte utgaven 2013 er fagstoffet oppdatert i henhold til utviklingen i faget, kapittel 2 er utvidet med stoff om energiøkonomiserende motorer, og antallet oppgaver har økt.
Pris 515,00

Symbolbruken på alle skjemaene er oppdatert i henhold til euronorm EN 60617. Kapitlene er utvidet med flere oppgaver som kombinerer teori og praksis, og oppgavene innenfor hvert kapittel har en jevn progresjon. Gjeldende regelverk er integrert i kapitlene der det er aktuelt. Bak i boka er det lagt inn en symboloversikt.

Boka har fokus på praktiske eksempler og oppgaver med

  • kobling og idriftsettelse av motoranlegg
  • planlegging, tegning, kobling og idriftsettelse av reléstyringer, PLS-styringer, systemer for kontinuerlig regulering
  • sammenføyningsmetoder ved montering

Serien foreligger som Smartbok