Data- og elektronikksystemer Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2007
192 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205373952

Data- og elektronikksystemer

Vg2 elenergi

Bokmål
Pris 385,00

Boka bygger videre på det elevene lærte om elektroniske systemer på Vg1 elektro, men går mer i dybden og detalj om hvert system. De fleste kapitlene starter med et konkret eksempel som tydeliggjør for elevene hva de må lære for å nå målet for kapitlet.

Elevene lærer å planlegge, montere, sette i drift og dokumentere
• fellesantenneanlegg for bakke- og satellittbasert kringkasting
• brann- og innbruddssystemer med følere og detektorer
• systemer for adgangskontroll for forretningsbygg
• systemer for data- og telekommunikasjonsanlegg for forretningsbygg
I gjennomgangen av stoffet er det lagt vekt på at arbeidet på systemer og utstyr skal gjøres fagmessig og etter lover, forskrifter og normer med hensyn til elsikkerhet,
kvalitetssikring og teknisk dokumentasjon.