NYHET! Dette er Flyt

Flyt bygger på lang undervisningserfaring i videregående skole gjennom utprøvinger av kjente, men også nye former for undervisning.

  • Flyt er lettlest og rikt illustrert og er skrevet for alle elever uansett idrettslig bakgrunn og interesse, slik at alle skal finne en mening og glede ved å være i bevegelse.
  • Boka har eksempler fra et bredt utvalg av aktiviteter, prøv selv-oppgaver og refleksjonsoppgaver i hvert kapittel.
  • Undervisningen i kroppsøvingsfaget er basert på at elevene skal lære i, gjennom og av bevegelse. Boka kan brukes før, underveis eller etter undervisning eller i samspill med Skolestudio.

Les mer om Flyt her

Dette er Flyt

Trykte og digitale læremidler

Ønsker du å vurdere Flyt?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider finner du digitale vurderingseksemplarer av svært mange av våre bøker, også Flyt.

Bla i boka

Du kan også aktivere gratis prøvelisens på vårt digitale produkt Smart Bok i Skolestudio. Logg inn på Skolestudio med din Feide-bruker og velg produktene du ønsker å prøve.

Gå til Skolestudio

Vi tilbyr å sende ett vurderingseksemplar av utvalgte 2021 og 2022 bøker til skoler som ønsker å vurdere våre læremidler. Fysiske vurderingseksemplarer er et tilbud til fagansvarlige ved undervisningsstedet for vurdering av boka, og er ikke til personlige eie.

Dette Er Flyt

Forfattere 

Morten Corneliussen Rustad

Morten Corneliussen Rustad

Morten Corneliussen Rustad har jobbet som kroppsøving- og idrettsfaglærer på videregående skole i 9 år. I 11 år (5 av de samtidig som lærer i skolen) har han arbeidet på Norges Idrettshøgskole hvor han har undervist fremtidige lærere i kroppsøving og idrettsfag. På Norges Idrettshøgskole er han også i sluttspurten av en doktorgrad om undervisning i kroppsøvingsfaget med fokus på øving og alternative bevegelsesaktiviteter, hvor også lærere og elever har vært medforskere. 

Nå er han ansatt ved Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet der han veileder skoler og kommuner i skoleutvikling og ledelse av profesjonsutvikling. 

Ole-Robert Vestå

Ole-Robert Vestå

Ole-Robert Vestaa har bred utdanning innen idrettsfeltet med alt fra idrettsbiologi til pedagogikk. Han har jobbet som lærer i videregående skole i flere år innen ulike studieretninger, og underviser også i matematikk.