NYHET! Dette er Flyt

Flyt bygger på lang undervisningserfaring i videregående skole gjennom utprøvinger av kjente, men også nye former for undervisning.

  • Flyt er lettlest og rikt illustrert og er skrevet for alle elever uansett idrettslig bakgrunn og interesse, slik at alle skal finne en mening og glede ved å være i bevegelse.
  • Boka har eksempler fra et bredt utvalg av aktiviteter, prøv selv-oppgaver og refleksjonsoppgaver i hvert kapittel.
  • Undervisningen i kroppsøvingsfaget er basert på at elevene skal lære i, gjennom og av bevegelse. Boka kan brukes før, underveis eller etter undervisning eller i samspill med Skolestudio.

Les mer om Flyt her

Dette er Flyt

Trykte og digitale læremidler

Sentrale referanser i Flyt

Flyt bygger på nyere forskning og anerkjent teori innenfor en rekke fagfelt. Vi er glade for å kunne anvende resultatene av denne forskingen ut i praksisfeltet i skolen. Her er et utvalg fra de mest sentrale kildene.

 

Les mer

IMG 1984A

Forfattere 

Morten Corneliussen  Rustad

Morten Corneliussen Rustad

Morten Corneliussen Rustad har jobbet som kroppsøving- og idrettsfaglærer på videregående skole i 9 år. I 11 år (5 av de samtidig som lærer i skolen) har han arbeidet på Norges Idrettshøgskole hvor han har undervist fremtidige lærere i kroppsøving og idrettsfag. På Norges Idrettshøgskole er han også i sluttspurten av en doktorgrad om undervisning i kroppsøvingsfaget med fokus på øving og alternative bevegelsesaktiviteter, hvor også lærere og elever har vært medforskere.

Nå er han ansatt ved Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet der han veileder skoler og kommuner i skoleutvikling og ledelse av profesjonsutvikling.

Ole-Robert Vestå

Ole-Robert Vestaa har bred utdanning innen idrettsfeltet med alt fra idrettsbiologi til pedagogikk.

Han har jobbet som lærer i videregående skole i flere år innen ulike studieretninger, og underviser også i matematikk.