Innføring i idrettspsykologi Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 1998
75 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788200451389

Innføring i idrettspsykologi

Idrettspsykologi
Pris 191,00
Utsolgt

Idrettspsykologi er et felt som får stadig større oppmerksomhet innenfor idretten. Trenere vil være en sentral person som utøverne kommer i befatning med. Derfor er det viktig at de kjenner til holdningene sine, atferden og reaksjonsmønsteret sitt og hvordan dette virker inn på dem de skal jobbe med. Dette innføringsheftet gir et innblikk i idrettspsykologiens historie og hvilke felt den omfatter, hvordan man skaper motivasjon blant utøverne og lederferdigheter med blant annet betydningen av god kommunikasjon. De to andre bøkene i serien er Gruppe- og konkurransepsykologi og Idrettens mentale treningslære.