","name":"Idrettens treningslære","numberOfPages":640,"offers":{"@type":"Offer","price":"845"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205391949","inLanguage":"nob","bookEdition":"2nd Edition","bookFormat":"https://schema.org/Paperback"}}}
Idrettens treningslære Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
640 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205391949

Idrettens treningslære

Idrettens treningslære viser hvordan vi kan påvirke og utvikle en idrettsutøvers egenskaper og ferdigheter i gunstig retning.
Pris 845,00

Boka omhandler først og fremst grunnleggende forhold ved trening som er felles for ulike idretter og målgrupper. I mange sammenhenger går boka også nærmere inn på mer spesifikke forhold ved treningen i forskjellige idretter. Særlig vektlegges

• utvikling av egenskaper og ferdigheter som danner grunnlaget for den idrettslige prestasjonsevnen
• planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, analyse og evaluering av trening
• fysiologiske, psykologiske og andre faktorer som er viktig for prestasjonen
• belastning og tilpasning i forbindelse med trening
• fysisk, motorisk, psykisk og sosial utvikling

En treningslære som fungerer godt, hviler på både praktisk erfaring og bred analytisk tilnærming, og vitenskapelig dokumentasjon er en viktig del av dette. I denne boka kombineres derfor disse tilnærmingene.  

Idrettens treningslære er skrevet for undervisning på universitets- og høgskolenivå, og for utdanningen av trenere i treningsbransjen og i idretten generelt. Boken har blitt til gjennom et samarbeid mellom treningsmiljøer i Norge, Sverige og Danmark. 17 forfattere har bidratt med sin kompetanse på sine fagfelt.