Solid fagstoff

Knytter teori og praksis sammen til en helhet. Kompetansemål for Vg2 og Vg3 gir struktur til bøkene.

Yrkesrettet

Gjennom kapitlene er det mange praktiske eksempler fra yrkeslivet. Eksemplene belyser fagstoffet og gjør det lettere å huske

Refleksjonsspørsmål

Refleksjon og bevisstgjøring gjennomsyrer framstillingen av fagstoffet.

Dette er God helse

God helse-serien kommer i ny utgave, tilpasset den nye læreplanen.

Serien er praksisnær og har fokus på yrkesutøvelsen.

I de nye utgavene beholdes de elementene som utgjør fundamentet i serien: En ryddig struktur med ett kapittel per kompetansemål, et stort utvalg av eksempler og refleksjonsspørsmål, gode og enkle ordforklaringer og oppgaver delt inn etter Vg2- og Vg3.

Ny utgave kommer til skolestart 2021 

God helse-serien 2021

God helse-serien 2017

Gyldendal WE 12

Forslag til årsplan

Forslag til temaer i årsplan for Vg2 helsearbeiderfag finner du her.

Last ned årsplanen her

Innholdsfortegnelser

Nå kan du se innholdsfortegnelsene til God helse-serien 2021

Innholdsfortegnelse Helse 2

Innholdsfortegnelse Kommunikasjon, Yrkesliv og Helse 1

Trykte og digitale læremidler

Nyhet: God helse Bokstøtte

I Skolestudio finner du God helse Bokstøtte - gratis digitale læringsressurser som styrker læreboka og støtter bokbrukeren.

Du finner Bokstøtte på startsiden i Skolestudio. Logg inn med din Feide-bruker og klikk "Se mer" for å aktivere tilgang til Bokstøtte, velg deretter hvilken bok du vil se ressurser til i venstremenyen.

Innholdsoversikt (foreløpig):

  • Hovedpunkter
  • Kontrollspørsmål
  • Se sammenhenger
  • Interaktive oppgaver
  • Videoer

Logg inn i Bokstøtte

God Helse Bokstøtte

I dette webinaropptaket blir du bedre kjent med God helse og =HO

La årets skolestart bli den beste!

Velkommen til et nytt skoleår

Vi har samlet alt du trenger for å komme godt i gang sammen med dine elever. Her finner du nyttig informasjon om God helse, og forslag til årsplan finner du også her.

En god skolestart med God helse

Skolestart VGS God Helse

Forfattere

Agnes Brønstad

Agnes Brønstad

Agnes Brønstad Sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg og pedagogikk. Avdelingsleder for helsefag ved Fagskolen i Vestfold og Telemark.

Siv Gjedrem

Siv Gjedrem

Siv Gjedrem er vernepleier med videreutdanning i administrasjon og ledelse. Hun har 20 års erfaring som leder innen spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Hun jobber nå som avdelingsleder i tjenester for funksjonshemning.

Hanna Hånes

Hanna Hånes

Hanna Hånes er ernæringsfysiolog og journalist. Hun har mastergrad i kunnskapsbasert praksis. Hanna arbeider ved Folkehelseinstituttet og som frilansskribent.

Trude Jægtvik

Trude Jægtvik

Trude Jægtvik er sykepleier med mastergrad i folkehelsevitenskap og hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning. Trude arbeider som førstelektor ved Nord universitet, fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Ingvild Skjetne

Ingvild Skjetne

Ingvild Skjetne er sykepleier med videreutdanning i praktisk pedagogikk, sosialpedagogikk og arbeidsliv, historie og samfunn. Hun har en master i yrkespedagogikk, og er forlagsredaktør i Pedlex.