Dette er God helse

God helse-serien er praksisnær og har fokus på yrkesutøvelsen. Kapittelstart gir en myk start på nytt kompetansemål – for førlesing og relevans.

Eksemplene og refleksjonsspørsmålene forankrer fagstoffet i praksis og hjelper eleven til å tenke praksis og få helhet. Eksemplene tar for seg situasjoner fra hjemmetjeneste, bolig, sykehjem eller sykehus.

Refleksjon bidrar til læring fordi elevene/lærlingene må tenke over temaet og bruke det de har lært.

Nye utgaver kommer i 2021

 

Les mer om God helse (2017)

Gyldendal WE 12

Bøker og digitale ressurser

Ressursbanken

Følger boka og er per kompetansemål.

I Ressursbanken finner du mye ekstra stoff. 

  • Lenker – mange til filmer
  • Interaktive oppgaver
  • Arbeidsark (oppgavene i boka)
  • Årsplan

Ressursbanken er åpen for elev og lærer og er ordnet etter programfag og Vg2-målene.

Ressursbanken er gratis.

Bli kjent med Ressursbanken

Ressursbank Helse

Kapittelslutt

Vurdering av egen læring

Hvert kapittel avsluttes med Hovedpunkter, Kontrollspørsmål og praksisnære Vg2-og Vg3-oppgaver.

Her kan elevene kontrollere hva de har lært, bruke kunnskapen sin i ulike sammenhenger, og vurdere sin egen læring. Dette bidrar til helhetlig kompetanse.

Se innhold i kapittelslutt

Kapittelslutt God Helse

Smart Bok

Digital versjon av lærebøkene

God helse-serien finnes også som Smartbok - digital versjon av lærebøkene.

Alle 4 bøkene er med lyd, så elevene kan også velge å lytte til teksten.

 

Se og prøv Smart Bok

Digitale Ressurser

Nyheter

Forfattere

Agnes Brønstad

Agnes Brønstad

Agnes Brønstad Sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg og pedagogikk. Avdelingsleder for helsefag ved Fagskolen i Vestfold og Telemark.

Hanna Hånes

Hanna Hånes

Hanna Hånes er ernæringsfysiolog og journalist. Hun har mastergrad i kunnskapsbasert praksis. Hanna arbeider ved Folkehelseinstituttet og som frilansskribent.

Trude Jægtvik

Trude Jægtvik

Trude Jægtvik er sykepleier med mastergrad i folkehelsevitenskap og hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning. Trude arbeider som førstelektor ved Nord universitet, fakultet for sykepleie og helsevitenskap.