","name":"God yrkesutøvelse","numberOfPages":192,"offers":{"@type":"Offer","price":"589"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205419247","inLanguage":"nob","bookEdition":"2nd Edition","bookFormat":"https://schema.org/Paperback"}}}
God yrkesutøvelse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
192 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205419247

God yrkesutøvelse

Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag

Pris 589,00
Utsolgt

God yrkesutøvelse er en av fire bøker i God helse-serien, og er like aktuell for unge elever og lærlinger som for voksne som vil bli helsefagarbeidere. Boka tar utgangspunkt i læreplanen for Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag, kompetansemålene i programfaget yrkesutøvelse.

I den nye utgaven finner du oppdatert og praktisk rettet stoff om samhandlingsreformen og annet relevant lovverk. Kvalitet og kvalitetssikring er vektlagt med fokus på faglig forsvarlighet. Boka har mer om yrkesetikk og etisk refleksjon. Temaer som brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og universell utforming står sentralt. Tiltaks- og pleieplaner samt dokumentasjon er behandlet i eget kapittel. Boka har mange eksempler fra de ulike aktuelle yrkesarenaene.