","name":"God yrkesutøving","numberOfPages":192,"offers":{"@type":"Offer","price":"589"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205419469","inLanguage":"nno","bookEdition":"2nd Edition","bookFormat":"https://schema.org/Paperback"}}}
God yrkesutøving Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
192 sider
2. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205419469

God yrkesutøving

Vg2 og Vg3 Helsearbeidarfag

Pris 589,00
Utsolgt

God yrkesutøving er en av fire bøker i God helse-serien, og er like aktuell for unge elever og lærlinger som for voksne som vil bli helsefagarbeidere. Boka tar utgangspunkt i læreplanen for Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag, kompetansemålene i programfaget yrkesutøvelse.

I den nye utgaven finner du oppdatert og praktisk rettet stoff om samhandlingsreformen og annet relevant lovverk. Kvalitet og kvalitetssikring er vektlagt med fokus på faglig forsvarlighet. Boka har mer om yrkesetikk og etisk refleksjon. Temaer som brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og universell utforming står sentralt. Tiltaks- og pleieplaner samt dokumentasjon er behandlet i eget kapittel. Boka har mange eksempler fra de ulike aktuelle yrkesarenaene.