Helse 1 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
352 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205548824

Helse 1

Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag

Helse 1 og Helse 2 fordeler kompetansemålene i Vg2- og Vg3-læreplanene mellom seg i programfaget helsefremmende arbeid.
Pris 829,00

Helse 1 omhandler de kompetansemålene i programfaget som ikke er i Helse 2. Noen kompetansemål er helt nye. I tillegg er det andre, mindre endringer. De «gamle» kapitlene er faglig og pedagogisk oppdatert og framstår som nye både når det gjelder tekst, struktur og design.     

Hvert kapittel starter med et tankekart som knytter innholdet i kapitlet til kjerneelementer og tverrfaglige temaer. Kapitlene avsluttes med oppgavetypen "Se sammenhenger", som består av et eksempel og oppgaver. Her kan elevene øve seg i å se forbindelser til andre kompetansemål i samme eller andre programfag. Det bidrar til dybdelæring.

God helse-serien har:

  • En ryddig struktur med ett kapittel per kompetansemål
  • Et stort utvalg av eksempler og refleksjonsspørsmål
  • Gode og enkle ordforklaringer
  • Oppgaver delt inn etter Vg2- og Vg3