Yrkesliv Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
264 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205548886

Yrkesliv

Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag

Yrkesliv dekker kompetansemålene i programfaget yrkesliv i helsearbeiderfag i læreplanene for Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag.
Pris 719,00

Hvert kapittel starter med et tankekart som knytter innholdet i kapitlet til kjerneelementer og tverrfaglige temaer. Kapitlene avsluttes med oppgavetypen "Se sammenhenger", som består av et eksempel og oppgaver. Her kan elevene øve seg i å se forbindelser til andre kompetansemål i samme eller andre programfag. Det bidrar til dybdelæring.

God helse-serien har:

  • En ryddig struktur med ett kapittel per kompetansemål
  • Et stort utvalg av eksempler og refleksjonsspørsmål
  • Gode og enkle ordforklaringer
  • Oppgaver delt inn etter Vg2- og Vg3