= HO, Ressursbank Høyoppløst bilde
Digitalt
3. utgave
Bokmål

= HO, Ressursbank

Pris 0,00
Gå til

Ressursbanken til =HO:  
ELEV: Arbeidsark, lenker, filmer, på tvers-oppgaver og interaktive oppgaver. 
LÆRERROMMET: Årsplan, Opplegg per kompetansemål, powerpointer til hver bok (ligger åpent, lærer trenger ikke egen lærerlisens).

Det er også laget A3-plakater av fagtrærne i Helse, Kommunikasjon og Yrkesliv. (under Fagfornyelsen). Kan skrives ut som PDF. 

Ressursbanken er gratis.