Dette er =HO

i ny utgave til Fagfornyelsen

  • Tydelig struktur, lettlest språk og klar metodikk øker forståelse og læring
  • Eksempler fra yrkeshverdagen, refleksjon og oppgaver binder teori og praksis sammen
  • Varierte elevaktiviteter åpner for egenvurdering og samhandling og forbereder elevene for yrke og samfunnsliv

  

Her kan du lese mer om =HO

Dette er =HO i ny utgave!

Trykte og digitale læremidler

Ønsker du å vurdere =HO?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du få tilgang til digitale vurderingseksemplarer av alle våre bøker. Tilgangen gir deg gratis digital visning av boka i 60 dager. 

Få tilgang nå

Ønsker du å vurdere våre digitale produkter gjør du det enkelt ved å aktivere en prøvelisens inne i Skolestudio. 

Gå til Skolestudio

 

Mockup Bok+Ipad 2021 Kvadrat Erlikho

I dette webinaropptaket blir du bedre kjent med =HO og God helse

Tverrfaglig undervisningsopplegg

Alt henger sammen med alt – om verden og psyken

Verden har opplevd en pandemi, og samfunnet vårt er ikke helt slik det var før.

Mange elever har hatt hjemmeskole og vi har vært i karantene. Vi har ikke kunnet besøke venner og familie som er på sykehus eller sykehjem. Alt dette har gjort at mange opplever "korona-ensomhet" og andre psykiske plager.

Vi har laget et tverrfaglig opplegg som du kan bruke sammen med elevene. Det tar for seg flere kompetansemål i Helse, Yrkesliv og Kommunikasjon: Alt henger sammen med alt – om verden og psyken.

Undervisningsopplegg

Om HS

Årsplaner

Her finner du som lærer forslag til årsplaner som kan hjelpe deg med planleggingen av arbeidet.Gå til årsplaner

MA65623

Fagtrær plakater

Her finnes nyttige fagtrær plakater for =HO til bruk i klasserommet.

Gå til plakater 

Fagtrær HO

Digitale ressurser

=HO finnes også som Smart Bok og har et eget fagnettsted med ekstra ressurser og interaktive oppgaver.

Les mer 

Ipad i undervisning

Forfattere

Agnes Brønstad

Agnes Brønstad

Agnes Brønstad Sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg og pedagogikk. Avdelingsleder for helsefag ved Fagskolen i Vestfold og Telemark.

 

Nora Frydendal Hoem

Nora Frydendal Hoem

Nora Frydendal Hoem Sykepleier med videreutdanning i anestesi og pedagogikk. Seniorrådgiver i Fagavdelingen ved Nordlandssykehuset.

Bente Elisabeth Vetland

Bente Elisabeth Vetland

Bente Vetland Førskolelærer med master i psykisk helse. Lærer ved Kristiansand Katedralskole Gimle.

Marit Volden

Marit Volden

Marit Volden Hovedfag i ernæring-, helse- og miljøfag, videreutdanning i spesialpedagogikk, drama og norsk. Lærer ved Rosenvilde vgs.