Vi samarbeider, = HS Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2009
272 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205387522

Vi samarbeider, = HS

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vi samarbeider dekker kompetansemålene i programfaget Kommunikasjon og samhandling
Pris 579,00

Begrepene sosial kompetanse og samhandling mellom mennesker går som en rød tråd gjennom kapitlene. Boka gir elevene en innføring i viktige temaer som kommunikasjon og samarbeid, etikk og empati. De lærer hvordan de kan samhandle med alle mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå.
Å ha respekt for alle menneskers verdi og forstå hvordan vi kan håndtere ulike konflikter er en viktig forutsetning. Ved å jobbe med spørsmål omkring holdninger, verdier og menneskesyn, gis elevene mulighet til refleksjon og etisk bevissthet.