Klare mål

Først i hvert kapittel står kompetansemålene, for at du skal vite hva som skal læres i kapitlet.

Struktur og oversikt

Hva tror du kapitlet handler om? Hva kan du fra før? Aktivisering av forkunnskaper motiverer.

Gode eksempler

Teori og praksis ses i sammenheng. Eksemplene og refleksjonsspørsmålene levendegjør fagstoffet.

Se, les mer og prøv =HS

Aktiv læring – for mestring og glede

Elevene liker de varierte startaktivitetene - enkle og morsomme oppgaver som utfordrer og motiverer. På denne måten kobler elevene ny kunnskap til noe de kan fra før. 

Kapitlene starter med kompetansemål. Underveis i kapitlene er det gul tekst, tankebobler, eksempler, "Visste du at", "Mer om" og ordforklaringer. Gul tekst gir oversikt over basisstoffet samtidig som du får sammenheng i fagstoffet. Kapitlene avslutter med hovedpunkter og mange oppgaver med forskjellig vanskelighetsgrad.

Aktiv læring – for mestring og glede

Forfattere

Agnes Brønstad

Agnes Brønstad

Agnes Brønstad Sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg og pedagogikk. Avdelingsleder for helsefag ved Fagskolen i Vestfold og Telemark.

Nora Frydendal Hoem

Nora Frydendal Hoem

Nora Frydendal Hoem Sykepleier med videreutdanning i anestesi og pedagogikk. Rådgiver i HR-seksjon ved Nordlandssykehuset.

Bente Elisabeth Vetland

Bente Elisabeth Vetland

Bente Vetland Førskolelærer med master i psykisk helse. Lærer ved Kristiansand Katedralskole Gimle.

Marit Volden

Marit Volden

Marit Volden Hovedfag i ernæring-, helse- og miljøfag, videreutdanning i spesialpedagogikk, drama og norsk. Lærer ved Rosenvilde vgs.

Forfattere