Idrett og samfunn Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2013
280 sider
6. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205436152

Idrett og samfunn

Idrett og samfunn i ny utgave!
Pris 655,00

Faget idrett og samfunn skal formidle et helhetssyn på idrettens plass i samfunnet, hvordan idretten organiseres, og hvilke verdier som bør danne grunnlaget for idrettsaktivitet. Idretten er etter hvert blitt mer mangfoldig, med både frivillige og profesjonelle aktører. Læreboka Idrett og samfunn setter idretten inn i et aktuelt samfunnsperspektiv.

Den nye utgaven

  • er aktualisert på en rekke områder
  • har en tydeligere sammenheng mellom kompetansemålene og lærestoffet
  • har forenklede tekster og egne oppsummeringer
  • har nytt design og nytt bildestoff, nå i farger

Idrett og samfunn kommer også som Smartbok – den nye, levende læreboka