Treningslære 1, arbeidsbok Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2016
128 sider
5. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205497399

Treningslære 1, arbeidsbok

Denne arbeidsboka er skrevet til læreboka Treningslære for elever i utdanningsprogram for idrettsfag i den videregående skolen.
Pris 289,00

Arbeidsboka dekker treningslære 1, og kapittelinndelingen er den samme som i læreboka. Hvert kapittel starter med hva elevene skal kunne på bakgrunn av de aktuelle kompetansemålene i læreplanen.

Kunnskaper om og praktiske erfaringer med ulike treningsformer og treningsmetoder utgjør en viktig del av læreplanen. Arbeidsboka inneholder derfor både praktiske og teoretiske oppgaver.