Produksjonsteknikk Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2009
352 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205381520

Produksjonsteknikk

Vg2 Produksjons- og industriteknikk
Pris 765,00

Boka omfatter tilvirkning, sammenføyning, sponfraskillende bearbeiding, overflatebehandling og støping. Materiallære og arbeid med de ulike materialene er også viet stor plass. HMS er integrert i fagstoffet gjennom hele boka.