Juss 1 (4. utg 2018) Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2018
328 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205518612

Juss 1 (4. utg 2018)

Rettslære

Pris 689,00

Juss 1 er faglig oppdatert og speiler dagens samfunn. Den nye utgaven behandler blant annet de nye reglene som gjelder likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017 (Ikrafttredelse 1. januar 2018) og arbeidsmiljølovens kapittel 13 om diskrimineringsvern. Kapitlene om rettergangsordningen og arverett er også oppdatert.

Juss 1 har en klar og ryddig fremstilling av fagstoffet, en pedagogisk struktur med fortløpende eksempler, et rikt oppgaveutvalg og en utstrakt bruk av illustrasjoner og figurer. Læreverket dekker alle emnene i faget Rettslære 1.