Juss 2 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2011
352 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205415287

Juss 2

Juss er et faglig solid læreverk. I tråd med tilbakemeldinger fra brukerne har forfatterne videreført og fornyet æreverket. Bøkene er faglig oppdatert og speiler dagens samfunn. Læreverket består av lærebøker, Smartbøker og nettressurs.
Pris 739,00

2.utgaven følger samme struktur som tidligere, og det meste av stoffet er kjent. De fleste endringene er gjort i forbindelse med lovendringer, men det er også andre justeringer. Kapittel 4 "Avtalerett" har noen større endringer. Kapittel 5 "Kjøpsrett og forbrukerrett" er det kapitlet med mest endringer, som følge av ny markedsføringslov av 2009.

Juss 1 og 2 kjennetegnes ved:
• Faglig solid innhold
• Klar og ryddig framstilling av fagstoffet
• Pedagogisk struktur med fortløpende eksempler
• Rikt oppgaveutvalg
• Utstrakt bruk av illustrasjoner og figurer

Nettressurs for elev (årslisens)
• Teorisammendrag til samtlige kapitler
• Fordypningsstoff
• Ekstra oppgavestoff
• Metodetips
• Mønsterbesvarelser og løsningsforslag

Nettressurs for lærer (årsabonnement med passord)
• Oppdatering om viktige endringer og nyheter i faget
• Fordypningsstoff
• Eksamensoppgaver med løsningsforslag
• Årsplan
• Aktuelle lenkesamlinger

Smartbok
Juss 2 finnes også i digital utgave, Smartbok. I Juss 2 Smartbok kan du lytte til teksten i boka, ta notater, markere nøkkelord og søke i ord og begreper. Les mer om Juss 2 Smartbok her.