Kjemisk teknologi Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2008
136 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205382824

Kjemisk teknologi

Boka beskriver enhetsoperasjoner med tilhørende prosessutstyr, og forklarer virkemåten til disse.
Pris 449,00
  • Det er også lagt vekt på å presentere virkemåter for måle-, styre- og reguleringsutstyr på en enkel og forståelig måte.
  • En egen del er viet elektrokjemi og korrosjon med grunnleggende lærestoff.
  • I boken gis også en kort oversikt over norsk prosessindustri og hva den står for.

TIP nettressurs