Kompass Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
272 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205524538

Kompass

Geografi for vidaregåande skole

Hva er det som gjør at vi kan bo der vi bor? Hvordan er landskapet vi ser rundt oss, blitt formet gjennom tidene? Er mennesket blitt en naturkraft? Hvilke ressurser finnes i vårt nærområde og danner grunnlag for næringslivet der? Og hvordan kan vi planlegge for en framtid der 11 milliarder mennesker skal bo på jorden samtidig?
Pris 675,00

 
I Kompass vil vi vise sammenhengene mellom natur, individ og samfunn. I alle temaene i boka blir elevene stimulert til å relatere stoffet til sitt eget lokalmiljø og til sin egen rolle i den globale sammenhengen. På denne måten blir geografifaglige begreper mer konkrete og anvendbare for elevene, og de vil se fagets relevans både lokalt, nasjonalt og globalt.

Vi vil holde elevene aktive gjennom undring og utforsking. Gjennom hele boka lar vi elevene stoppe opp og reflektere innimellom teorien, og alle kapitlene inneholder et opplegg til feltarbeid som kan gjennomføres i nærmiljøet.

I Kompass får elevene mulighet til å øve seg på de sentrale ferdighetene i faget: Utføre feltarbeid, lese og tolke kart, analysere data og presentere funn.