La årets skolestart bli den beste!

Velkommen til et nytt skoleår

Vi har samlet alt du trenger for å komme godt i gang sammen med dine elever i geografi på videregående.

Her finner du alt fra oppstartstips til undervisningsopplegg og nyttig informasjon om Kompass. 

En god skolestart med Kompass

Skolestart VGS Kompass

Dette er Kompass

Kompass trekker linjer mellom samfunnsgeografi og naturgeografi og legger til rette for at elevene skal være aktive og utforskende i arbeid med fagstoffet. Kompass gir elevene større plass i faget.

  • Viser linjer i faget: Fagstoffet presenteres slik at sammenhengen mellom natur, menneske og samfunn blir tydelig for elevene.
  • Viser fagets relevans: Gjennom fagstoff, eksempler og oppgaver stilles elevene ovenfor relevante og aktuelle problemstillinger på ulike geografiske nivåer.
  • Aktiviserer elevene: Et bredt spekter av oppgaver gir elevene mulighet til å arbeide variert og være aktive og utforskende i faget. I en egen kursdel øver elevene på de sentrale ferdighetene i faget.

 

Dette er Kompass

Trykte og digitale læremidler

Forfattere

Hans Græsli

Hans Græsli

Hans Græsli er lektor i geografi og underviser også historie, naturfag og klima- og miljøfag. Han jobber på Firda VGS i Vestland fylke

Kristin  Schanz

Kristin Schanz

Kristin Schanz har master i tilpasset opplæring og over ti års erfaring som geografilærer i videregående skole. Hun underviser geografi, sosialkunnskap og tysk ved Lørenskog VGS i Viken fylke. 

Alexandra Aga  Schioldborg

Alexandra Aga Schioldborg

Alexandra Aga Schioldborg har ti års erfaring som lektor i videregående skole og har undervist i samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi, geografi og samfunnskunnskap. Alexandra jobber nå som seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet med fokus på skolemiljø.

Henrik H.  Svensen

Henrik H. Svensen

Henrik H. Svensen er geolog og forsker ved Senter for jordens utvikling og dynamikk ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere populærvitenskapelige bøker.