Dette er Kompass

Kompass trekker linjer mellom samfunnsgeografi og naturgeografi og legger til rette for at elevene skal være aktive og utforskende i arbeid med fagstoffet. Kompass gir elevene større plass i faget.

  • Viser linjer i faget: Fagstoffet presenteres slik at sammenhengen mellom natur, menneske og samfunn blir tydelig for elevene.
  • Viser fagets relevans: Gjennom fagstoff, eksempler og oppgaver stilles elevene ovenfor relevante og aktuelle problemstillinger på ulike geografiske nivåer.
  • Aktiviserer elevene: Et bredt spekter av oppgaver gir elevene mulighet til å arbeide variert og være aktive og utforskende i faget. I en egen kursdel øver elevene på de sentrale ferdighetene i faget.

 

Dette er Kompass

Trykte og digitale læremidler

Kompass i Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø. I Skolestudio Kompass kan du berike undervisningen din med et stort utvalg av gratis, digitale ressurser til læreverket.

I Skolestudio Kompass finner du alle bilder, figurer og kart fra læreboka. Du finner også repetisjonsstoff til hvert kapittel, undervisningstips, ekskursjonstips og forslag til måter å drive dybdelæring på, samt forslag til undervisningsopplegg i bærekraftig utvikling. I tillegg finner du hjelp til begrepsinnlæring og studieteknikk.

Kompass Skolestudio åpnes for lærere og elever i løpet av september, og gjennom skoleåret legger vi ut mer innhold.

Lykke til med Kompass og Skolestudio!

www.skolestudio.no

Flyt I Skolestudio

Hvordan påvirker naturen oss mennesker og samfunnene vi skaper? Og hvordan påvirker våre levemåter naturen?

 

Les mer om Kompass her

 

Kompass Medium

Ønsker du et skolebesøk?

Ønsker skolen din en digital presentasjon av Kompass? Send oss en henvendelse, så finner vi et tidspunkt som passer for alle.

Skolebesoek Medium

Forfattere