Min norsk arbeidsbok A1, spor 1 og 2 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2018
200 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205502482

Min norsk arbeidsbok A1, spor 1 og 2

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Pris 289,00

Denne arbeidsboka er utviklet for spor 1-deltakere og spor 2-deltakere med langsom progresjon og støtter arbeidet med Min norsk Tekstbok A1 for spor 1 og 2.

Gjøre språket til sitt eget
Arbeidsboka legger vekt på at deltakerne skal bruke språket for å gi uttrykk for egne erfaringer og meninger. Den legger til rette for å utvikle deltakernes kommunikative kompetanse gjennom aktiviteter som kan eller må gjøres sammen med andre, både i og utenfor klasserommet.

Oppgavene går fra det muntlige til det skriftlige, og boka gir god støtte til fri skriftlig produksjon gjennom skriveforberedende aktiviteter og modelltekster.

Læring og utvikling
Et viktig mål med arbeidsboka er også å gjøre deltakerne bevisst på sin egen kompetanse og utvikling. Den gir også deltakerne trening i å bruke ulike læringsstrategier.