Min norsk Smart Tavle Høyoppløst bilde
Digitalt
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205501232

Min norsk Smart Tavle

Pris 0,00
Fri lisens

Norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere
 
Smart Tavle er gratis i skoleåret 2021/22. Læreverkene du finner som Smart Tavle er knyttet til Kunnskapsløftet. Våre nye digitale læremidler finnes i Skolestudio
 
Min norsk Smart Tavle bygger på tekst- og arbeidsbøkene og er nå komplett for alle spor opp til nivå A2.

Hvilke muligheter gir Smart Tavle for deg som lærer?

  • Du kan vise fram hele sider fra tekstboka, eller enkeltelementer som for eksempel fotografier, og bruke disse som et utgangspunkt for muntlig og skriftlig arbeid i klasserommet.
  • Du kan spille av lyden i boka og bruke denne som et utgangspunkt for lytteøvelser i samlet klasse.

Tavlerommet inneholder

  • konkreter
  • bilder
  • andre tilleggsressurser

Tavlerommet understøtter læring i et fellesskap. Tavlerommet gir deg som lærer ressurser til å enkelt kunne oppsummere, igangsette, repetere, variere og differensiere undervisningen.