Min norsk tekstbok A2, spor 1 og 2 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2019
256 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205518452

Min norsk tekstbok A2, spor 1 og 2

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Pris 499,00

Min norsk er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Denne tekstboka er laget for deltakere på spor 1 og 2 og dekker målene i læreplanen på nivå A2.

- BELMA-vinner 2019, bronse i kategori 4

Relevant 
Tekstboka legger til rette for en praksisnær opplæring med det muntlige språket som basis. Den tar utgangspunkt i situasjoner som deltakerne møter i hverdagen, på skole, i arbeid og på fritid. 

Tematisk tilpasning 
Min norsk er bygd opp tematisk. Du kan velge temaer i den rekkefølgen som passer for deg og dine deltakere. For deg som lærer gir det fleksibilitet i organiseringen av skoleåret. 

Muntlig aktivitet 
Min norsk legger vekt på det muntlige språket som basis for norskopplæringen. Denne boka har derfor et rikt bildemateriale som egner seg for samtale og muntlig trening i klassen. 

Differensiering 
Lesetekstene skal bidra til å styrke og videreutvikle deltakernes leseferdigheter. Hvert oppslag gir mulighet for differensiering. Deltakerne får også støtte i lesningen ved at de kan lytte til tekstene i Smartboka, den digitale utgaven av boka. 

Ulike tekstsjangre 
I Min norsk møter deltakerne en rekke ulike tekstsjangre. Disse gir deltakerne øvelse i å lese og forstå ulike autentiske tekster. Slike tekster er nøkkelen til en mer aktiv deltakelse i hverdagsliv og arbeidsliv.