Min norsk arbeidsbok A1–A2, spor 2 og 3 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
240 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205502499

Min norsk arbeidsbok A1–A2, spor 2 og 3

norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Pris 355,00

Denne arbeidsboka er utviklet for spor 2-deltakere med rask progresjon og for spor 3-deltakere. Den støtter arbeidet med Min norsk Tekstbok A1-A2 for spor 2 og 3.

Gjøre språket til sitt eget
Arbeidsboka legger vekt på at deltakerne skal bruke språket for å gi uttrykk for egne erfaringer og meninger. Den legger til rette for å utvikle deltakernes kommunikative kompetanse gjennom aktiviteter som kan eller må gjøres sammen med andre, både i og utenfor klasserommet.

Arbeidsboka legger vekt på å styrke deltakernes skriftlige ferdigheter og gir god støtte til fri skriftlig produksjon gjennom skriveforberedende aktiviteter og modelltekster.

Læring og utvikling
Et viktig mål med arbeidsboka er også å gjøre deltakerne bevisst på sin egen kompetanse og utvikling. Den gir også deltakerne trening i å bruke ulike læringsstrategier.