Min norsk arbeidsbok B1 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205521612

Min norsk arbeidsbok B1

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Min norsk?er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Denne arbeidsboka er utviklet for deltakere som jobber mot B1-nivå, og støtter arbeidet med Min norsk tekstbok B1.
Pris 0,00

Arbeidsboka legger vekt på at deltakerne skal bruke språket til å gi uttrykk for egne refleksjoner og erfaringer, og til å uttrykke og begrunne egne synspunkter. Den legger til rette for å utvikle deltakernes kommunikative kompetanse gjennom samtale om emner knyttet til både hverdagsliv, arbeid og viktige samfunnsspørsmål.

Arbeidsboka legger også vekt på å utvikle deltakernes ordforråd og styrke de skriftlige ferdighetene deres. Den har oppgaver for å jobbe med leseforståelse og nærlesing av tekster fra tekstboka, og den har skriveforberedende aktiviteter som gir deltakerne støtte til fri skriftlig produksjon.
Til slutt i hvert av deltemaene er det egne «øve til prøve»-oppgaver laget med tanke på at deltakerne skal forberede seg til norskprøven. Disse oppgavene gir deltakerne trening i å snakke og skrive om en rekke ulike emner som de kan møte på norskprøven. «Øve til prøve»-oppgavene fins både for nivå A2-B1 og nivå B1-B2, og de kan jobbes med både muntlig og skriftlig.

Min norsk B1 består av
• Tekstbok
• Arbeidsbok
• Smartbok, den digitale utgaven av tekstboka
• Smart Øving, som gir hver deltaker skreddersydde oppgaver tilpasset deres nivå og innlæringstempo