Min norsk tekstbok A1–A2, spor 2 og 3 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
300 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205498419

Min norsk tekstbok A1–A2, spor 2 og 3

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Pris 559,00

Min norsk er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Denne tekstboka er laget for deltakere på spor 2 og 3 og dekker målene i læreplanen på nivå A1 og A2.

Praksisnær og arbeidsrettet opplæring
Tekstboka legger til rette for en praksisnær opplæring med det muntlige språket som basis. Den tar utgangspunkt i relevante kommunikasjonssituasjoner som deltakerne møter i hverdagen og i arbeidslivet.

Tematisk og tilpasset opplæring
Min norsk er bygd opp tematisk. Du kan velge temaer i den rekkefølgen som passer for deg og dine deltakere. Det gir deg som lærer fleksibilitet i organiseringen av skoleåret.

Differensiert
Hvert tema har først tekster på A1-nivå, deretter tekster på A2-nivå. På den måten kan deltakerne jobbe med det samme temaet på ulike nivåer og etter behov.

Muntlig aktivitet og samarbeid
Tekstboka legger opp til muntlig aktivitet og samarbeid, både gjennom bilder og samtaleoppgaver.

Ulike tekstsjangre
I Min norsk møter deltakerne en rekke ulike tekstsjangre. Disse gir deltakerne øvelse i å lese og forstå ulike autentiske tekster. Slike tekster er nøkkelen til en mer aktiv deltakelse i hverdagsliv og arbeidsliv.