Min norsk tekstbok A1, spor 1 og 2 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
280 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205489448

Min norsk tekstbok A1, spor 1 og 2

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Pris 529,00

Min norsk er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Denne tekstboka er laget for deltakere på spor 1 og 2 og dekker målene i læreplanen på nivå A1.

Relevant
Tekstboka legger til rette for en praksisnær opplæring med det muntlige språket som basis. Den tar utgangspunkt i hverdagslige situasjoner som er relevante for deltakerne både i skole, arbeid og fritid.

Fleksibel
Min norsk er bygd opp tematisk. Du kan velge temaer i den rekkefølgen som passer for deg og dine deltakere. Det gir deg som lærer fleksibilitet i organiseringen av skoleåret.

Muntlig basis
Min norsk legger vekt på det muntlige språket som basis for norskopplæringen. Denne boka har derfor et rikt bildemateriale som egner seg for samtale og muntlig trening i klassen.

Differensiering
Lesetekstene skal bidra til å styrke og videreutvikle deltakernes leseferdigheter. Hvert oppslag gir mulighet for differensiering. Deltakerne får også støtte i lesningen ved at de kan lytte til tekstene i Smartboka, den digitale utgaven av boka.