Min norsk tekstbok B1 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
240 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205521605

Min norsk tekstbok B1

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Min norsk?er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Denne tekstboka dekker målene i læreplanen på nivå B1.
Pris 455,00

Praksisnær opplæring, relevans og arbeidsretting er viktige stikkord for Min norsk. Tekstene tar utgangspunkt i hverdagslige situasjoner og viktige samfunnsspørsmål. De innbyr til refleksjon, til samtale og til å uttrykke og begrunne egne synspunkter. Boka legger vekt på å gi deltakerne innsikt i det norske samfunnet og på å styrke dem som aktive samfunnsdeltakere. Ulike teksttyper, deriblant en rekke autentiske tekster, bidrar til å videreutvikle deltakernes leseferdigheter. 

Min norsk legger vekt på sammenhengen mellom språklæring og identitetsutvikling. Språklæringen ses i tett sammenheng med hvem innlærerne er, og hvem de jobber for å bli i framtiden. Deltakerne skal også kunne fortsette å lære gjennom å bli bevisst på sin egen læring, ikke bare på skolen, men også i arbeidslivet og på andre arenaer i hverdagen.

Min norsk B1 består av
• Tekstbok
• Arbeidsbok
• Smartbok, den digitale utgaven av tekstboka
• Smart Øving, som gir hver deltaker skreddersydde oppgaver tilpasset deres nivå og innlæringstempo