Mønsterksp

Inspirerer til utforskende og problemløsende arbeidsmetoder

Utforskende og problemløsende metoder og oppgaver er gjennomgående i hele verket.

Mønsterksp2

Skaper matematikkforståelse og bidrar til å se sammenhenger i faget

Visualisering og forståelse av matematikkfaget står sentralt i fagstoffet. Mønster forklarer-filmene gir en alternativ vinkling på fagstoffet i boka.

Mønsterksp3

Viser hvordan elevene kan utvikle yrkesrelevante matematiske ferdigheter

Yrkesrettet fagtekst, bilder, oppgaver og prosjekter viser matematikkfagets relevans for hvert yrkesfag.

Læremidler

Mønster Smart Øving

Vi inviterer til åpen utprøving av Mønster Smart Øving! Meld deg på og bli blant de første som får teste ut adaptiv læring i matematikk for videregående skole.

Les mer

Webinar

Mønster Smart Øving

Digitalpedagog Linn Kleiva Rokne viser deg hvordan du kan bruke Mønster Smart Øving med dine elever. 

Webinaret passer for alle lærere og skoleansatte, enten du allerede er ivrig bruker av Mønster Smart Øving eller du ønsker å bli det. 

Mønster i Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø. I Skolestudio kan du berike undervisningen din med et stort utvalg av gratis, digitale ressurser til Mønster.

I Mønster ressursbank i Skolestudio finner du blant annet undervisningsfilmene Mønster forklarer, fullstendig løsningsforslag til alle oppgavene i bøkene, kapittelprøver, terminprøver, årsplan og annet materiell som støtter det i arbeidet med faget.

Prøv Skolestudio

Mønster I Skolestudio

Aktuelt

Kapitler

Skal du bruke Mønster dette skoleåret, men ikke mottatt bøkene ennå?

Last ned de første kapitlene.

Se kapitlene

Tips Til Hjemmeskole2

Bla i bøkene

Her kan du bla i bøkene i Mønster-serien.

Nye titler publiseres så fort de er klare.

Bla i bøkene

Dette Er Moenster

Årsplaner

Skal du bruke Mønster dette skoleåret?

Her finner du forfatternes forslag til årsplaner.

Finn årsplaner

Mønster Diskusjon

Presentasjon av Mønster 1T og 1P

Knut Skrindo og Øystein Weider presenter Gyldendals nye lærebøker for matematikk SF. De viser eksempel fra Mønster 1T.

Presentasjon av Mønster YF

Anja Saxebøl presenter Gyldendals nye lærebøker for matematikk YF. Hun viser eksempel fra Mønster TIP.

Programmering i Mønster

Knut Skrindo forteller om hvordan Mønster-forfatterne har tilrettelagt for arbeid med programmering i matematikkfaget.

Utforskende matematikk med Mønster

Tove Kalvø forteller om hvordan man kan undervise utforskende med Mønster.

Ja takk, jeg ønsker å vurdere Mønster!

Her kan du melde din interesse for vurdering av Mønster, et helt nytt læreverk tilpasset den nye læreplanen. 

Gå til skjema