Mønster S2 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
424 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205561946

Mønster S2

Matematikk SF, Vg3

Mønster skaper matematikkforståelse og hjelper elevene å se sammenhenger i faget.   Mønster følger kompensemålene i Fagfornyelsen.
Pris 1069,00
  • Mønster har utforskende arbeidsmåter og problemløsninger som gir god forståelse og læring
  • Mønster har varierte og motiverende oppgaver knyttet til hverdagsopplevelser 
  • Mønster utvikler ferdigheter i programmering og bruk av digitale verktøy for framtidas behov