","name":"Oppvekst, helsefremjande arbeid","numberOfPages":420,"offers":{"@type":"Offer","price":"705"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205436053","inLanguage":"nyn","bookEdition":"2nd Edition"}}}
Oppvekst, helsefremjande arbeid Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2013
420 sider
2. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205436053

Oppvekst, helsefremjande arbeid

Barne- og ungdomsarbeidarfag Vg2/Vg3

Godt fagstoff, egenvurdering og varierte oppgaver.
Pris 705,00

Helsefremmende arbeid handler om hvordan barne- og ungdomsarbeideren kan bidra til å fremme barn og unges helse ut fra et helhetlig menneskesyn. Boka inneholder emner som blant annet: Å fremme fysisk og psykisk helse, Omsorg, Mobbing og rasisme, Selvfølelse, Fysisk aktivitet og kosthold m.m. Komptansemålene i Vg2-læreplanen er nummerert. Det gir boka struktur - ett mål per kapittel.

Oppvekst Helsefremmende arbeid tar utgangspunkt i kompetansemålene for programfaget helsefremmende arbeid.