Opplæringsbok, Barne- og ungdomsarbeiderfag, Smartbok, Årslisens Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205483484

Opplæringsbok, Barne- og ungdomsarbeiderfag, Smartbok, Årslisens

Vg2/Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Pris 65,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Opplæring i bedrift, Vg3

Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren, Smart Bok er en digital utgave av læreboka. Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærlinger og praksiskandidater mot fagprøven og for elever som veksler mellom skole og bedrift. Opplæringsboka har skjemaer for planlegging, dokumentasjon og vurdering.

Dette får du i Smart Bok – den digitale utgaven av Gyldendals kjente lærebøker

  • Denne utgaven har syntetisk tale. Les mer her.
  • Kan ta notater, markere tekst og lage bokmerker.
  • Søke etter innhold.
  • Kan brukes i nettlesere på de fleste enheter online.
  • Kan kobles direkte på projektor og interaktive tavler.

I Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren, Smart Bok  er det også ca 10 arbeidsark: Opplæringsboka viser eksempler på utfylte skjema, som logg, pedagogisk pleieplan, periodeplan, halvårsplan og veiledningsskjema. Arbeidsarkene i Smartboka er tilsvarende skjema som er gjort klar til utfylling. Arbeidsark er også f.eks. sjekkliste, forventningssamtale og arbeidsoppgaver fra praksis hentet fra boka som elev/lærling/praksiskandidat kan omgjøre til sine skjema.

Valg av lisens 

  • Skal du bestille til bruk på skolen, bestill "Elev/Lærer" lisens som har varighet et skoleår.
  • Skal du bestille til kursvirksomhet, bestill "Årslisens" som har ett års varighet fra kjøpsdato. 
Produktet finnes i følgende utgaver
Pris