Samfunnsøkonomi 1 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
304 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205425941

Samfunnsøkonomi 1

Samfunnsøkonomi 1 i revidert versjon
Pris 709,00

I Samfunnsøkonomi 1 blir et faglig og solid innhold presentert på en enkel måte. Ved å bygge bro fra mikro- til makroteorien, for deretter å føre elevene videre til den nasjonale og globale økonomien, bidrar Samfunnsøkonomi 1 til å gi elevene et helhetsperspektiv. Lærestoffet er konkretisert med en rekke eksempler fra norsk og internasjonal økonomi, og du finner nye innfallsvinkler til de globale utfordringene.

Samfunnsøkonomi 1 tar for seg spenningsfeltet mellom miljøproblemene og fordelingskløften i verden på den ene siden – og opprettholdelsen av eget næringsliv og velferdsstaten på den andre.

Hva er nytt i denne utgaven?
I denne utgaven har vi revidert:

  • Kapittel 7: Om arbeidsledighet
  • Kapittel 14: Problemstillinger omkring finanskrisen
  • Kapittel 15: Nye momenter vedr. Kina og u-landsproblematikk
  • Ellers er boka oppdatert på årstall, nye statistikker ol.