Perspektiv Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2013
616 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205449374

Perspektiv

Historie, Vg2/Vg3

Perspektiver er et nytt læremiddel i historie som kombinerer god, historiefaglig formidling med et økt fokus på eleven og elevens ferdigheter.
Pris 895,00

Læremidlet ønsker å engasjere og provosere, utfordre og aktualisere ved å stimulere elevene til arbeid med alle sidene av faget. Læremidlet tar også i bruk nye didaktiske virkemidler for å skape engasjement og glede, og det utnytter mulighetene som ligger i de nye digitale mediene.