Perspektiver, påbygging Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
464 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205561649

Perspektiver, påbygging

Historie

Også i den reviderte utgaven av Perspektiver ønsker vi å kombinere god historiefaglig formidling med et økt fokus på elevens læring. 
Pris 999,00

Perspektiver Påbygging er bygd over samme lesten som Perspektiver Vg2/Vg3, og er tilpasset læreplanen for historie Vg3 påbygging. Og på samme måten som i Vg2/Vg3-boka, har også Perspektiver Påbygging et spesielt fokus på elevene og elevenes ferdigheter. Vi ønsker å stimulere elevene til arbeid med alle sidene av faget slik at de naturlig kan bruke de ferdigheten læreplanen krever på den historiefaglige kunnskapen i faget. Med Perspektiver ønsker vi å hjelpe elevene til å drøfte, vurdere og forstå. 
For å ytterligere tilpasse verket til ny læreplan, har vi nyskrevet alle oppgavene og også laget flere oppgavekategorier mer i tråd med de nye kjerneelementene i faget. Vi har også slanket verket noe.  

Fra forrige utgave har vi selvfølgelig tatt med oss disse verdiene videre for nye Perspektiver:

  • Visuell: Fotografier, kunstreproduksjoner, kart og tabeller gjør verket visuelt og mangfoldig.
  • Elevnær: Kurs og oppgaver hjelper elevene steg for steg gjennom arbeidet med ferdighetene i faget.
  • Didaktisk: En rekke nye innfallsvinkler du som lærer kan benytte deg av i undervisningen.

Bedre integrert med nettressursene
Vi vet at digitale tilleggsressurser i historiefaget er viktig, og vi har nå samlet alle ressursene i Gyldendals digitale læringsmiljø, Skolestudio.
Du vil fortsatt ha tilgang til alle de kjente ressursene, i tillegg til at vi produserer en rekke nye - og alt vil være samlet i en gratis Bokstøtte.
I Skolestudio vil du også finne Smart Bok, den digitale utgaven av papirboka.
Med alle digitale læremidler samlet på et sted i Skolestudio, kan du selv velge hvor digital du ønsker å være i historiefaget.