Dette er Pilot

  • Aktiviserer gjennom oppdrag og oppgaver.
  • Engasjerer og bevisstgjør i arbeidet med aktuelle tekster.
  • Gir støtte i å trene analytiske ferdigheter.
  • Pilot: av tyske pilote = los, veiviser.

Les mer

Dette er Pilot

Skap aktivitet i klasserommet med Pilot

Ønsker du å få presentert våre nye læreverk til Fagfornyelsen?

Forfattere og redaktører av våre læreverk i norsk, engelsk og samfunnskunnskap på videregående kommer gjerne på skolebesøk eller deltar gjerne på et videomøte med deg og dine kollegaer!

Kontakt oss på mari.guren@gyldendal.no

Hva er Skolestudio?


Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø. Samfunnskunnskap er et levende fag, og i Skolestudio vil du finne mange aktiviserende ressurser som du kan bruke sammen med elevene dine.

Les mer

Hva er Skolestudio?

Pilot i Skolestudio

Møt forfatterne av Pilot!

Hvorfor skal jeg vurdere Pilot?

I denne videosnutten prøver forfatterne, Ola Engelien, Øyvind Gilleberg Stensli, Benedicte Wiik og Peter Mørk, å overbevise DEG om å vurdere Pilot! 

Tips til hjemmeskole!

Du og elevene dine opplever nå en helt annet skolehverdag enn dere er vant til. Undervisningen er flyttet fra klasserommet og over til hjemmeundervisning på digitale flater.

Vi ønsker å bidra til at denne situasjonen skal være så enkel som mulig for både deg og dine elever. Derfor har vi nå samlet alle våre digitale ressurser på ett sted, slik at det skal være enkelt å finne fram. Vi håper dette vil være nyttig, og gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre hjemmeundervisning.

Hjemmeskole

 

Tips til hjemmeskole!

Last ned Pilots undervisningsopplegg om Covid-19!

NYHET! Pilot-bloggen

Denne bloggen er for samfunnsfaglærere, og her vil du finne undervisningsopplegg, informasjon om seminarer og kurs, og nyttige tips til andre samfunnsfaglige temaer og aktualiteter.

Vi tar gjerne imot innspill!

Send en e-post til pilot@gyldendal.no, om det er noen ønsker.

Besøk bloggen på www.pilot.gyldendal.no

NYHET! Pilot-bloggen

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss!

Har du spørsmål om Pilot, læremidler i samfunnskunnskap, skolebesøk eller vurderingseksemplar?

Kontakt oss på pilot@gyldendal.no

Lurer du på noe?

Forfattere

Benedicte Wiik

Benedicte Wiik underviser i norsk, samfunnsfag og sosiologi og sosialantropologi på Stabekk videregående skole. Her har hun jobbet siden hun ble ferdig med mastergraden i kultur og samfunnsfag ved Universitetet i Oslo i 2014. I tillegg har hun jobbet 5 år som frivillig ved ORKIS Røde Kors Ressurssenter, og et år som styreleder i Ungdom mot Narkotika.  

Ola Engelien

Ola Engelien

Ola Engelien har Cand. philol fra Blindern. Han har jobbet over 15 år ved Sandaker VGS. Nå jobber han ved Nydalen VGS. Han er medforfatter på "Tidslinjer" (historieverk for vgs, Aschehoug forlag), og er seminargruppeleder ved Expaed ved UiO.

Peter Mørk

Peter Mørk har mastergrad i historie og har i tillegg fagene geografi, religion og engelsk. Han jobber til daglig som universitetslektor på Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Tidligere var arbeidsfeltet ungdomsskole.

Øyvind Gilleberg Stensli

Øyvind Gilleberg Stensli har utdanning innen statsvitenskap, historie, engelsk og Nord-Amerikakunnskap fra Montana State University og Universitetet i Oslo. Siden 2013 har han jobbet på Nydalen videregående i Oslo der han underviser på både yrkesfaglig og studiespesialiserende avdeling.