Pilot Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
256 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205523289

Pilot

Samfunnskunnskap

Pilot, samfunnskunnskap for videregående skole, gir støtte i å trene analytiske ferdigheter i faget og engasjerer og bevisstgjør elevene i arbeidet med dagsaktuelle tekster.
Pris 719,00

Med Pilot ønsker vi å bidra til at elevene kan få tett oppfølging i arbeidet med faget. Dette gjør vi blant annet ved å tilby en rekke engasjerende og aktiviserende undervisningsopplegg du som lærer kan bruke sammen med elevene dine.

Læreverket tilbyr korte og oppklarende tekster om faktakunnskapen elevene trenger, samt en rekke kurs og eksempler for hvordan de kan tilegne seg ferdighetene faget krever. Gjennomgående tilbyr vi også en rekke aktuelle fagtekster hentet fra ulike kilder, tekster elevene kan arbeide med for å forstå samfunnsfagets rolle og viktighet i den dagsaktuelle debatten.