Portørfaget, vg3, Kompendium Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2016
570 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205495951

Portørfaget, vg3, Kompendium

Kompendium for Vg3 Portørfaget.
Pris 1019,00

Stoffet i dette kompendiet er hentet fra lærebøkene innenfor Ambulansefaget Vg2/Vg3 (fra 2008, 2009, 2014) skrevet av Jon Richardsen.

Innholdet i kompendiet:
Fra Ambulansemedisin 1: Omsorgs- og pleietiltak, Transporttiltak, Overvåking og dokumentasjon, Medisinsk utstyr. 

Fra Ambulansemedisin 2: 
Kramper, Høyt blodtrykk, Besvimelse, Blodtrykksfall, Anafylaksi, Akutte infeksjoner, Diabetes, Psykiske lidelser, Kroniske lidelser, Fødsel.

Fra Ambulansemedisin 3: Transportmedisin og transportoppdrag.

Fra Grunnleggende helsefag: Kort innføring i helsevesenet og ambulansetjenesten, Aktuelle lover, regler og forskrifter, Fysiologi, Patofysiologi, Mikrobiologi og hygiene, Rapportering og dokumentasjon.

Fra Ambulanseoperative emner: Skarpe oppdrag, Bistand av luftambulansen, Håndtering av døde, Transport, løft og forflytning.