Portør, Kommunikasjon og samhandling Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
136 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205518087

Portør, Kommunikasjon og samhandling

Pris 395,00

Boka dekker kompetansemålene etter Vg3, Kommunikasjon og samhandling

Portør, Kommunikasjon og samhandling handler om å kommunisere med og vise profesjonell omsorg for pasienter, brukere og pårørende. Den tar også for seg kommunikasjon og samhandling med kolleger og annet helse- og innsatspersonell. Bruk av digitale verktøy, tverrfaglig samarbeid, empati, respekt og toleranse er viktige områder. 

Fra innholdet i boka: Kommunikasjon og profesjonell omsorg, Et omsorgsfullt pasient- og brukerforløp, Digitale verktøy og programvare, Konflikthåndtering og krisesituasjoner, Empati, respekt og toleranse. 

Boka er en fellesutgave med 60 % bokmål og 40 % nynorsk.