Samfunnsøkonomi 2 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2008
320 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205386273

Samfunnsøkonomi 2

Vg3 Studieforberedende

Et verk som er variert, men lett å orientere seg i, med klar struktur og språk.
Pris 695,00

Samfunnsøkonomi 2
Samfunnsøkonomi 2 er skrevet i det samme enkle språket som Samfunnsøkonomi 1. I mikroøkonomien er de nye temaene tilrettelagt med en pedagogisk enkel tilnærming. Læreverket legger vekt på anvendelse av lærestoffet med konkrete problemstillinger. På den måten løftes faget opp fra en teoretisk til en mer praktisk anvendelse av teorien. Innenfor makroteorien, belyses stabiliseringspolitikken i tråd med forskning innenfor moderne makroøkonomi. Nasjonale og internasjonale konjunktursvingninger bringes sterkere inn. Ved å knytte mikro- og makroteorien sammen med nyskrevet stoff om den globale økonomien, vises spenningsfeltet mellom global fattigdom og rikdom, samt de miljøproblemene verden som helhet står overfor.