Senit SF

Viser sammenhenger og oversikt

Senit YFHO

Bidrar til samarbeid og diskusjon

Senit YFBA

Inspirerer til utforsking

Nye utgaver!

Senit kommer i helt nye utgaver, tilpasset den nye læreplanen og med egne bøker til alle yrkesfagene.

Senit knytter naturfag til hverdagsopplevelser, yrke, nyere forskning, og aktuelle samfunnsspørsmål på en enkel og direkte måte. Sammenhenger i faget blir tydelige, og baner vei for utforskende elevproduksjon.

Nye utgaver!

Læremidler

Senit Ressursbank i Skolestudio

Her kan du finne nyttig undervisningsmateriell som er knyttet til innholdet i boken:

  • Alle koder til programmeringsforsøkene
  • Kapittelprøver med fasit til alle kapitlene
  • Grubletegninger, bilder og figurer fra boken. Dette kan for eksempel brukes i egne presentasjoner eller vises på storskjerm i klasserommet.
  • Undervisningsfilmer knyttet til utvalgte temaer i boken
  • Filmer av forsøk og faglige forklaringer med Forsker-Frederic

Prøv Skolestudio

Senit Ressursbank

Aktuelt

Kapitler

Skal du bruke Senit dette skoleåret, men ikke mottatt bøkene ennå?

Her kan du laste ned de første kapitlene slik at du og klassen din kommer i gang med undervisningen.

Se kapitlene

Kapinnledning

Bla i bøkene

Her kan du bla i bøkene i Senit-serien

Nye titler publiseres så fort de er klare.

 

Bla i bøkene

Nye Utgaver Senit

Årsplaner

Skal du bruke Senit dette skoleåret?

Her finner du forslag til årsplaner for alle Senit-bøkene.

Finn årsplaner

Hold Deg Oppdatert4

Senit BA - bla i boka

Her kan du bla i Senit BA

Senit TIP - bla i boka

Her kan du bla i Senit TIP

Senit SF - bla i boka

Her kan du bla i Senit SF i sin helhet.

Senit HO - bla i boka

Her kan du bla i Senit HO.

Vurdering

Her kan du melde din interesse for vurdering av de nye utgavene av Senit, tilpasset den nye læreplanen.

Gå til vurderingsskjema

Vurdere Senit

Årsplaner til Senit

Her finner du forslag til årsplaner for alle Senit-bøkene.

Senit BA
Senit EL
Senit FDDT
Senit HO
Senit IM
Senit NA
Senit RM
Senit SR
Senit TIP
Senit SF

Hold Deg Oppdatert4

PDF til nedlastning

Skal du bruke Senit dette skoleåret, men ikke mottatt bøkene ennå? Her kan du laste ned de første kapitlene slik at du og klassen din kommer i gang med undervisningen.

Senit SF
Senit YF 

Kapinnledning