Nye utgaver!

Senit kommer i helt nye utgaver, tilpasset den nye læreplanen og med egne bøker til alle yrkesfagene.

Senit knytter naturfag til hverdagsopplevelser, yrke, nyere forskning, og aktuelle samfunnsspørsmål på en enkel og direkte måte. Sammenhenger i faget blir tydelige, og baner vei for utforskende elevproduksjon.

Nye utgaver!

Senit SF - bla i boka

Her kan du bla i Senit SF i sin helhet.

Senit HO - bla i boka

Her kan du bla i Senit HO.

Vurdering

Her kan du melde din interesse for vurdering av de nye utgavene av Senit, tilpasset den nye læreplanen.

Gå til vurderingsskjema

Vurdere Senit

Læremidler