","name":"Skills, helse- og oppvekstfag","numberOfPages":432,"offers":{"@type":"Offer","price":"805"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205403123","inLanguage":"mul","bookEdition":"1nd Edition","bookFormat":"https://schema.org/Paperback"}}}
Skills, helse- og oppvekstfag Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
432 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205403123

Skills, helse- og oppvekstfag

Engelsk for yrkesfag, Vg1/Vg2

SKILLS er et engelskverk tilpasset de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Verket fokuserer på systematisk steg-for-steg-opplæring av grunnleggende ferdigheter. Bøkene er 2-årige alt-i-ett-bøker, og dekker alle læreplanmålene for kurset.
Pris 805,00

Ferdigheter
Systematisk utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter, med blant annet 18 kurs med konkrete fremgangsmåter, eksempler og oppgaver.

Yrkestilpasning
Ulike bøker for de ulike programområdene bidrar til motivasjon og relevans. Med SKILLS trenes ferdigheter og vokabular som eleven trenger til eksamen og i yrkeslivet.

Differensiering
God variasjon i tekster og arbeidsmetodikk. In Short-versjon av tekster, og nivådifferensierte oppgaver til hver tekst.

Vurdering for læring
SKILLS har gode verktøy som hjelper elev og lærer med å sette individuelle mål og legge til rette for oppfølging av disse.

Språkglede!
Vår ambisjon er at SKILLS skal bidra til at elevene får gode leseopplevelser og mestringsfølelse i kommunikasjon på engelsk.

Bøkenes oppbygging
Bøkene består av 10 kapitler med emner som svarer til læreplanens kompetansemål. Hvert kapittel/emne belyses av mellom 6 og 10 tekster med tilhørende oppgaver.

Annet hvert kapittel er felles for alle SKILLS-bøkene, og annet hvert kapittel er yrkesrettet. Kapittel 1, 3, 5, 7 og 9 er i all hovedsak like i de syv bøkene, mens kapittel 2, 4, 6, 8 og 10 er forskjellige.

Temaene i partallskapitlene er de samme i alle bøkene, men emner og tekster er valgt med tanke på de yrker eleven utdanner seg til. Kapittel 2 omhandler fagets historie, kapittel 4 sikkerhet, kapittel 6 verktøy og metoder, kapittel 8 yrkesutøvelse og kapittel 10 fremtid.