Gyldendals spanske lommegrammatikk Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2007
224 sider
2. utgave
ISBN/EAN: 9788205370937

Gyldendals spanske lommegrammatikk

Vil du bli god i spansk? Gyldendals spanske lommegrammatikk gir en oversiktlig presentasjon av grammatikken som utgjør det spanske språket. Struktur og inndeling innbyr til å bli kjent med og fordype seg i spansk grammatikk.
Pris 439,00

Hvert grammatiske tema presenteres i oversikter, deretter forklares bruken med eksempler. Der det er aktuelt, fokuseres det på ulikheter i Latin-Amerika og Spania.

• Praktisk innføring i spansk grammatikk
• Med de nye grammatiske termene for skoleverket
• Fokus på hele den spansktalende verden
• Velstrukturert og lett å finne fram i
• Oversikter, forklaringer og regler
• Eksempler fra dagligspråket

Forfattere:
Cand.philol. Kari Soriano Salkjelsvik er stipendiat ved Romansk institutt, Universitetet i Bergen, der hun i mange år har undervist som universitetslektor på innføringskurset i spansk, i praktisk spansk og i latinamerikansk litteratur. Hun har til sammen ca 20 års undervisningserfaring fra forskjellige universiteter, både i USA og i Spania.
Dr.art. Petr Pitloun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Tromsø. Han har også arbeidserfaring fra Universitetet i Bergen og Norges Handelshøgskole i Bergen. Han underviser i spansk grammatikk på alle nivåer. Han har spesialisert seg på det spanske verbalsystemet og tok doktorgrad i 2003. Han har studert moderne språk ved det Pedagogiske Universitetet i Volgograd i Russland, og har mastergrad i pedagogikk.