Tett på Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
368 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205523470

Tett på

Norsk YF, Vg2

Denne utgaven av verket er revidert etter ny læreplan i faget gjeldende fra 2021.  Les bedre! Skriv bedre! Uttrykk deg bedre muntlig!
Pris 695,00

Tett på eleven

Tett på er læremidlet for yrkesfageleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Tett på følger elevene steg for steg gjennom arbeidet med kompetansemålene, og gjennom deltrening og større kurs utvikles ferdighetene læreplanen krever. 

Tett på læreren

Tett på gir læreren varierte didaktiske hjelpemidler - praktisk, enkelt og oversiktlig. Ved hjelp av modelltekster, kurs og en omfattende nettressurs med nye funksjoner, blir du som norsklærer på yrkesfag bedre i stand til å veilede elevene i arbeidet.

Tett på læreplanen

Tett på er konkret når det gjelder arbeidet med grunnleggende ferdigheter og kompetansemålene, og oppfyller med dette kravene og intensjonene i de reviderte læreplanene.