Gjør deg kjent med TIF-serien

Utdanningsprogrammet Vg1 Teknologi- og industrifag, tråden mellom yrkesteori, verksted og arbeidsliv.

TIF-serien er tilpasset Fagfornyelsen og nye læreplaner. Noen av kompetansemålene nevnes spesielt: 

  • Yrkesteori og praktiske oppgaver knyttes sammen
  • Sammenheng og helhet i faget motiverer elevene til å arbeide med fagstoffet
  • Tverrfaglige opplegg utvikler praktiske ferdigheter og gir faglig innsikt
  • Grunnleggende kompetanse inn i en ny tid med vekt på en bærekraftig utvikling

Beskrivelse av TIF-serien

 

Trykte og digitale læremidler

Ønsker du å vurdere TIF?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du få tilgang til digitale vurderingseksemplarer av alle våre bøker. Tilgangen gir deg gratis digital visning av boka i 60 dager. 

Få tilgang nå

Ønsker du å vurdere våre digitale produkter gjør du det enkelt ved å aktivere en prøvelisens inne i Skolestudio. 

Gå til Skolestudio

 

Innholds- fortegnelse

Her finner du innholdsfortegnelsene til TIF-serien.

Gå til oversikt

 

2018 PAS Gyldendal VGS Kuben TIP DSC 4866

Smart Bok

TIF-serien finnes også som Smart Bok, den digitale utgaven av læreboken. Bøkene tilfører verdifull funksjonalitet for både elev og lærer. 

Les mer om Smart Bok

Skolestudio Og Smart Bok (1)

Temasider er nytt i TIF-serien

Innledningsvis i boka Produksjon og tjenester er det temasider som elevene kan arbeide med i oppstarten av et nytt skoleår. Temaene er tverrfaglige og aktuelle for alle de tre programfagene på Vg1. Dette gir temasidene elevene:

  • en kort innføring i viktige temaer i læreplanen
  • lærer de sentrale begreper
  • løse oppgaver med refleksjon
  • utvikle kunnskaper og varig forståelse av begreper

Temaene er: Kildesortering og avfallshåndtering, HMS – Helse, miljø og sikkerhet, Partene i arbeidslivet, Logistikk i produksjonen, Kvalitetsstyring i bedriften, Teknologifagene i framtiden.

Kjerneelementer

til alle de tre bøkene:

Produksjon og tjenester
Kjerneelementer: HMS, Teknologi, Produksjon og dokumentasjon, Samhandling
Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling

Konstruksjons- og styringsteknikk
Kjerneelementer: HMS, Teknologi, Produksjon og dokumentasjon

Produktivitet og kvalitetsstyring
Kjerneelementer: HMS, Produksjon og dokumentasjon, Teknologi, Samhandling
Tverrfaglige temaer: Folkehelse og livsmestring, Bærekraftig utvikling

Ressurser til TIF-serien

 

Ressursbank for for TIP-serien legges ned etter skoleåret 2022/2023. 
Produktene vi ikke lenger være tilgjengelige til skolestart 2023. 

For TIF-serien 2020 er det laget fasit og løsningsforslag.

Fasit Produksjon og tjenester

Fasit Konstruksjons- og styringsteknikk

Fasit Produktivitet og kvalitetsstyring

Forfattere

Jørn Kenneth Andersen

Jørn Kenneth Andersen Utdannet på NKI ingeniørskole Bil- og motorteknisk linje, pedagog og adjunkt. Lærer ved Tryggheim Forus videregående skole i Sandnes. Han har også fagbrev som platearbeider og har en allsidig yrkesfaglig bakgrunn innenfor mekanisk industri.

Rune Frestad

Rune Frestad

Rune Frestad har jobbet i videregående skole siden 2001 som faglærer på TIP og avdelingsleder TIP/Elektrofag. Har siden 2004 også jobbet på Universitetet i Stavanger som faglærer i spesiell yrkesdidaktikk (PPU) for TIP Han har yrkesfaglig bakgrunn med fagbrev fra 1990.

Johnny Hansen

Johnny Hansen Mekaniker og pedagog. Fagbrev som Maskinarbeider og Industrimekaniker. Han har vært ansatt som lærer i Vest Agder Fylkeskommune siden 1981, og er nå pensjonert lærer fra Eilert Sundt videregående skole.

Eyolf Herø

Eyolf Herø har fagbrev i mekanikerfaget og maskinarbeiderfaget fra Bergen mekaniske verksteder. Han har lang erfaring som lærer, hovedlærer og avdelingsleder innen mekaniske fag ved Åsane videregående skole i Bergen, og har deltatt i utredninger vedr. lærerutdanning innenfor yrkesfag og læreplangrupper.

Rune Mathisen

Rune Mathisen

Rune Mathisen  Lærer i kjemiprosessfag ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien. Han er også fagredaktør for TIP på Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Han er utdannet sivilingeniør og pedagog.